News

Aktualności

Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Cold blood - level master - when in the last day of your visa free stay in Indonesia you buy the cheapest ticket for the plane in any avaliable direction, at the airport, two hours before the flight 🤘🏻 Zimna krew - poziom mistrz - gdy w ostatnim dniu twojego bezwizowego pobytu w Indonezji kupujesz bilet na najtańszy lot w dowolnym kierunku, na lotnisku, dwie godziny przed wylotem 🤘🏻

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

I don’t know your favourite drink from Java but friends from Ketep gave me this and it was delicious! When you get it don’t forget to add a ginger root 🤘🏻 Nie wiem jaki jest wasz ulubiony napój z Jawy ale znajomi z Ketep poczęstowali mnie tym i było pyszne! Gdy to sobie zorganizujesz, nie zapomnij dorzucić korzenia imbiru 🤘🏻

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

I am on so called „visa run” time. I spent one week jumping from Kalimantan to Java (including waiting for the ship) and this one week I still need to get to Bali. I don’t have it so Bali must wait and I must leave Indonesia till Friday. Do you know what is the best about Indonesia? People! I met many of them - all amazing! You can get a free „spring” drink on your way served by the boss with a cute smile (1st picture), you can make a stop to tighten your breaks and have a selfie with a whole family (2nd picture), you can ride through villages and people greets you shouting and waving their hands (3rd picture), you can be invited for a coffee, just like that (4th picture). People makes Indonesia much more beautiful! Thank you all for your warm hearts and your incredible hospitality! As Arnold would say - „I’ll be back!” ❤️ Jestem w czasie zwanym „pogonią za wizą”. Spędziłem tydzień skacząc z Kalimantanu na Jawę (włączając w to czekanie na statek) i tego tygodnia mi potrzeba, by dojechać do Bali. Nie mam go więc Bali musi zaczekać, a ja muszę opuścić Indonezję do piątku. Wiecie co jest najlepsze w Indonezji? Ludzie! Poznałem ich wielu - wszyscy niesamowici! Możesz dostać darmowego „wiosennego” drinka zaserwowanego przez szefa o ślicznym uśmiechu (1. zdjęcie), możesz się zatrzymać, żeby docisnąć hamulce i mieć selfie z całą rodziną (2. zdjęcie), możesz jechać przez wioski i ludzie cię pozdrawiają krzycząc i machając (3. zdjęcie), możesz dostać zaproszenie na kawę, tak po prostu (4. zdjęcie). Ludzie sprawiają, że Indonezja jest dużo piękniejsza! Dziękuję za wasze gorące serca i świetną gościnność. Jak powiedziałby Arnold - „Wrócę!” ❤️ @danielafoster_ @fuadbismillah @imam.rianbagong @l4w454n @nouvalisnin @idiotalways @kalistya

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Greetings from KRI Pasopati - a whiskey class submarine delivered to Indonesia straight from Soviet Union. I was told that two more are still on duty. As a big fan of „The hunt for Red October” and „Crimson tide” I just couldn’t resist. Toys for big boys, you know. The „one ping only” video from the previous post was a periscope traffic view 😂 By the way the soundtrack from „Red October” by Basil Poledouris is one of the most amazing movie soundracks ever (Oscar winner) 🎵 Indonesia, the flying bridge should be open. It is the coolest part of every ship ⚓️ Pozdrowienia z KRI Pasopati - łodzi podwodnej klasy whiskey dostarczonej do Indonezji wprost ze Związku Radzieckiego. Powiedziano mi, że jeszcze dwie takie są na służbie. Jako wielki fan „Polowania na Czerwony Październik” i „Karmazynowego przypływu” po prostu nie mogłem się oprzeć. Zabawki dla dużych chłopców, znacie to. Film „tylko jeden ping” z poprzedniego posta to widok ruchu ulicznego przez peryskop 😂 Na marginesie muzyka Basila Poledourisa z „Czerwonego Października” to jedna z najbardziej niesamowitych filmowych ścieżek dźwiękowych w historii (wygrała Oskara) 🎵

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Beaches near Pacitan are still free from mass tourism and waves attract surfers. In my opinion this place is even better for kite surfing - an awesome bay and the wind constantly blowing in the same direction 🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♀️ Plaże obok Pacitan są wciąż wolne od masowej turystyki a fale przyciągają serferów. W moim przekonaniu to miejsce jest nawet lepsze pod kite surfing - niesamowita zatoka i stały wiatr w jednym kierunku 🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♀️

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Rawa Jombor near Klaten - a good spot to try a fresh fish 🎣 Rawa Jombor nieopodal Klaten - dobre miejsce by skosztować świeżej ryby 🎣

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

You can get a cup of good coffee in Indonesia for 3000 rupiah. The cup of one from this picture (right container) cost 75000 rupiah and more (up to 150000 rupiah) and it’s one of the most expensive types of coffee in the world. The animal called loewak eats only the best coffee beans on plantations but do not digest seeds. Poops full of coffee seeds (middle container) are collected by people, cleaned and ... this is how such expensive coffee is being made. It’s 20 times more aromatic than a regular arabica 🇲🇨 Filiżankę dobrej kawy w Indonezji kupisz za 3000 rupii. Filiżanka kawy z tego zdjęcia (prawy pojemnik) to 75000 rupii i więcej (do 150000 rupii) i to jeden z najdroższych rodzajów kawy na świecie. Zwierze zwane luwak zjada tylko najlepsze ziarna kawy na plantacji ale nie trawi nasion. Kupy pełne nasion zbierane są przez ludzi, czyszczone i ... w ten sposób powstaje tak droga kawa. Jest 20 razy bardziej aromatyczna od zwykłej arabiki 🇲🇨

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

In Ketep I stayed for the night at Imam’s house. A lot of tasty things which tourists can buy are made in such places. I tried them all 😀 W Ketep zatrzymałem się w domu Imama. Mnóstwo pyszności, które kupują turyści, robi się takich miejscach. Spróbowałem wszystkich 😀 @imam.rianbagong

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

„Where eagles dare” - who knows that movie? If you think that the road from Muntilan to Ketep is hard, I must tell you that it is not. The real disco starts at Ketep and ends at the highest point of this road exactly between peeks of Merapi and Merbabu. You can see this spot on the picture with eagle 🇲🇨 „Tylko dla orłów” - kto zna ten film? Jeśli sądzisz, że droga z Muntilan do Ketep jest trudna, to powiem ci, że nie jest. Prawdziwe disko zaczyna się w Ketep, a kończy w najwyższym punkcie drogi dokładnie między szczytami Merapi i Merbabu. Możesz zobaczyć to miejsce na zdjęciu z orłem 🇲🇨 @imam.rianbagong

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

A spring water coffe near Muntilan ☕️ Kawa na źródlanej wodzie nieopodal Muntilan ☕️ @fuadbismillah

· More · Więcej


Story

Opowieść

- 01 -

Ukraina. Po polsku.

"Zaczęło się fuksem, bo dotarłem na przejście graniczne Hrebenne - Rawa Ruska, gdzie ruch indywidualny nie działa i przepuszczane są wyłącznie pojazdy z silnikiem. Mimo elektrycznego wsparcia w rowerze mój jednoślad się nie kwalifikował. Polska strona mnie wypuściła bez żadnych problemów ostrzegając, że być może będę musiał zaraz wracać i robić kolejne podejście w Medyce." Czytaj całość ...

- 02 -

Mołdawia. Falstart.

"Mołdawię zacząłem falstartem. Na granicy w Mamałydze pojawiłem się parę minut po godzinie 20:00 i okazało się, że z przejazdem muszę czekać do rana, bo ta granica pracuje trybem 08:00-20:00. Co w takim wypadku robisz? Teren wokół to obszar przygraniczny, po krzakach zbytnio się chodzić nie da, wszędzie budynki z wysokimi płotami, nieco głębiej graniczna rzeka Prut." Czytaj całość ...

- 03 -

Rumunia. Gdzie ci Cyganie?

 

- 04 -

Mołdawia. Jak tu spokojnie.

"Zielono mi! Mołdawia w drugiej odsłonie zaprezentowała się niezwykle spokojnie. Wjechałem do niej z Rumunii przez przejście graniczne w miejscowości Albita, po czym za punktem kontrolnym w Leuseni ruszyłem na północ - w sumie nie wiem czemu - nie była to najkrótsza droga do Kiszyniowa. Noc zastała mnie w odległości około 40 km od granicy w okolicach miejscowości Cristesti." Czytaj całość ...

- 05 -

Szeryf. Kraina Lenina.

"Jest takie miejsce na mapie Europy, które oficjalnie nie istnieje ... ale jest. Mam tu na myśli “państwo” nad Dniestrem - Naddniestrze Pridniestrowiem zwane - owiany złą sławą pas ziemi będący częścią Mołdawii. Nie taki wilk straszny ale o tym zaraz. Dlaczego oficjalnie go nie ma? Bo, jak możemy przeczytać w licznych publikacjach, gdy Mołdawia w 1990 roku odłączyła się od Związku Radzieckiego, Naddniestrze postanowiło w nim zostać." Czytaj całość ...

- 06 -

Ukraina. Chrzest bojowy.

"Kuchurhan - witamy na Ukrainie! Kolejna granica, którą przejechałem prawie na machnięcie ręką, z rozpędu przekraczając ją po chwilowo zamkniętej części przejścia. Straż graniczna bardzo uprzejmie pokazała mi miejsce w które powinienem się udać ale widząc niemałą kolejkę i mój majdan panowie zawołali mnie do siebie, zapytali skąd jestem i pieczątka do paszportu wpadła prawie niepostrzeżenie." Czytaj całość ...

- 07 -

Rumunia. James Bond.

 

- 08 -

Bułgaria. Nie odpuszczaj.

"Droga przez Bułgarię była króciutka. Od Vama Veche do Warny jest około 150 kilometrów gdy trzymasz się linii morza, trasą niecałe 110. Trzymałem się morza, bo je uwielbiam. Gdyby nie wielki maszt z flagą, nigdy bym nie zauważył, że już jestem w Bułgarii. Straż graniczna w Rumunii pożegnała mnie machnięciem ręki i coś, co było granicą, przejechałem z rozpędu." Czytaj całość ...

- 09 -

Aye, aye, captain!

 

- 10 -

Gruzja. Miś w lesie.

"Witamy w Gruzji! Tak brzmiało najbardziej sympatyczne powitanie jakie dotychczas miałem na trasie. Pani celnik wbiła pieczątkę do paszportu i mógłbym już zaczynać gruzińską przygodę, niestety statek z redy do portu wszedł w środku nocy więc poprosiłem o możliwość zejścia z pokładu rano. Nie było problemu. Zresztą żeby wyładować rower, musiałem poczekać na rozpakowanie całego piętra ciężarówek." Czytaj całość ...

- 11 -

Azerbejdżan. Kraina ognia.

 

- 12 -

Największe jezioro świata!

 

- 13 -

Kazachstan. Pułapka umysłu.

 

- 14 -

Kirgistan. Góry w niebie.

 

- 15 -

Afganistan. Lepiej nie.

"Jestem w Kirgistanie. Krótka rozmowa z kolegą, który aktualnie jest na służbie w kontyngencie amerykańskim w Afganistanie. Umówiliśmy się, że jak będę blisko, to się odezwę. Jak sytuacja? Można jechać czy lepiej nie? - pytam. Wjechać pewnie by ci się udało ale jak cię spotka nasz patrol na autostradzie, to cię odstawią na granicę, którą wjechałeś. To nie motor, nie możesz się ukryć." Czytaj całość ...

- 16 -

Indie. Raz wystarczy.

 

- 17 -

Nepal. Szukamy tygrysa.

 

- 18 -

Łatwo być nie może!

"Na hasło, że zmieniam plan jazdy przez Bangladesz na Assam w Indiach kilka osób zareagowało z entuzjazmem. Zresztą ponoć droga przez Assam, to jedna z najładniejszych tras w Indiach - po jej obu stronach park narodowy i słonie na ogromnej równinie, mnóstwo słoni. Powiedział mi o tym znajomy, który ponad 20 lat pracował w straży granicznej właśnie w tamtym rejonie." Czytaj całość ...

- 19 -

Malezja. Jak w domu!

 

- 20 -

Singapur. Truman Show.

 

- 21 -

Tajlandia. Pysznie, tanio, gorąco!

 

Partners

Partnerzy

[EN] Extreme adventures require the most reliable company and almost everythingproof equipment. Are you going somewhere? Check offer of my partners. For this trip I have invited those whom I consider the best of the best on the market.

[PL] Ekstremalne przygody wymagają najbardziej niezawodnego towarzystwa i niemal wszystkoodpornego sprzętu. Wybierasz się gdzieś? Sprawdź ofertę moich partnerów. Do tej podróży zaprosiłem tych, których uważam za najlepszych z najlepszych na rynku.

Poland.pl
[EN] Thanks to the cooperation with Marketing Office of the you will hear from me from time to time on the main polish web site - www.poland.pl!
[PL] Dzięki współpracy z Biurem Marketingu Ministerstwa Spraw Zagranicznych usłyszysz o mnie od czasu do czasu na głównej polskiej stronie - www.poland.pl!
Casio G-Shock
[EN] The time on the way is measured by the only everythingproof watch brand - . Pick one for your adventure - on the land, out at sea, in the sky!
[PL] Czas na trasie jest mierzony przez jedyną wszystkoodporną markę zegarków - G-Shock. Zabierz jeden na swoją przygodę - na lądzie, na morzu, w powietrzu!
Geobike
[EN] The first electric bicycle to make a 50000 kilometers journey around the world - . I do really like these models - , and . What do you think?
[PL] Pierwszy elektryczny rower w 50000 kilometrowej podróży dookoła świata - polski rower. Bardzo podobają mi się te modele - , i . Co ty na to?
Join me!
[EN] Do you have a product to show? Would you like to join me on that journey? Still more than 30000 km and 35 countries ahead.
[PL] Masz produkt do pokazania? Chcesz dołączyć do mnie na tej wyprawie? Wciąż ponad 30000 km i 35 krajów przede mną. Daj znać!

Media patronage

Patronat medialny

Supporting partners

Partnerzy wspierający

Photos

Zdjęcia

Videos

Filmy

Video #670997693255381
18.07.2018 16:48

Guess where am I and through what I see the world 🤘🏻 Zgadnijcie gdzie jestem i przez co widzę świat 🤘🏻

Video #669523200069497
17.07.2018 07:06

My friend Andaru and his favourite paths around Rawa Jombor 🇲🇨 Mój przyjaciel Andaru i jego ulubione ścieżki wokół Rawa Jombor 🇲🇨 @l4w454n

Events

Wydarzenia

Hints

Wskazówki

 1. General information about the countries you will visit, about their history, culture can be found in Wikipedia - it is a very convenient source of knowledge.
 2. Technical issues, information about visas, warnings can be found on pages of diplomatic missions in you country - a very useful site in Poland is Polak za granicą run by the Ministry of Foreign Affairs.
 3. To avoid suprises get an insurance. I could not find a satisfactory one in Poland - all were expensive and sums were rather funny. Visit World Nomads or Seven Corners if you want something serious!
 4. To check mobile networks availability on your way visit OpenSignal.
 5. WiFi Map application will help you find free hotspots around the globe.
 6. Before you go check prices in your destination - Numbeo will help you with it. If you like numbers, you may also check NationMaster.
 7. You will find almost every route in Google Maps or Google Earth.
 8. Set up an account on Couchsurfing if you would like to hang out with people from all over the world who may sometimes help you on your way.
 9. If you need an inexpensive place to stay for the night - visit hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com or gomio.com.
 10. If you travel from one country to another it is good to check other connections than flights. Travelling by ferries made my transportation costs 80% cheaper than a plane on some parts of this trip.
 11. If you travel with a bicycle or any other sport equipment - visit this page!
 12. If you travel with a compass mind the magnetic declination.
 13. On Language Learning page you will find useful words and phrases in every language.
 14. If you are interested in fauna and flora of the concerned region - I recommend such pages as Map of Life, The Animal Files or WWF.
 15. Sometimes it is good to check the global map of wind, weather and ocean conditions.
 16. If you want to see my country - one of the safest holiday destinantions (according to express.co.uk) and the safest one in the whole EU for women (according to www.liberation.fr) - do not think twice!
 1. Ogólne informacje o krajach do których się wybierasz, o ich historii, kulturze znajdziesz w Wikipedii - to bardzo wygodne źródło wiedzy.
 2. Sprawy techniczne, informacje o wizach, ostrzeżenia znajdziesz na stronach placówek dyplomatycznych w swoim kraju - w Polsce bardzo użyteczną strona jest Polak za granicą prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 3. By uniknąć niespodzianek kup ubezpieczenie. Nie znalazłem satysfakcjonującego w Polsce - wszystkie drogie, a sumy raczej śmieszne. Zerknij na World Nomads lub Seven Corners jak potrzebujesz czegoś na poważnie!
 4. W celu sprawdzenia dostępności sieci komórkowych po drodze zajrzyj na OpenSignal.
 5. Aplikacja WiFi Map pomoże Ci znaleźć darmowe hotspoty na całym świecie.
 6. Zanim pojedziesz sprawdź ceny w miejscu do którego się wybierasz - Numbeo ci w tym pomoże. Jak lubisz cyferki, możesz też zajrzeć na NationMaster.
 7. Prawie każdą trasę znajdziesz w Mapach Google lub Google Earth.
 8. Załóż konto na Couchsurfing gdy chcesz spotykać ludzi z całego świata, którzy czasem mogą pomóc Ci po drodze.
 9. Jeżeli potrzebujesz niedrogiego miejsca by zatrzymać się na noc - odwiedź hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com lub gomio.com.
 10. Jeżeli przemieszczasz się między krajami, dobrze jest sprawdzić połączenia inne niż lotnicze. Przeprawy promowe są o 80% tańsze na niektórych odcinkach mojej trasy niż samolot.
 11. Jeżeli podróżujesz z rowerem lub z innym sportowym sprzętem - odwiedź tę stronę!
 12. Jeżeli podróżujesz z kompasem miej na uwadze deklinację magnetyczną.
 13. Na stronie Language Learning znajdziesz przydatne słówka i zwroty w każdym języku.
 14. Jeżeli interesuje cię fauna i flora danego regionu - polecam takie strony jak Map of Life, The Animal Files lub WWF.
 15. Czasem dobrze jest zerknąć na globalną mapę wiatów, pogody i stanu oceanów.
 16. Jeżeli chcesz zobaczyć mój kraj - jedną z najbardziej bezpiecznych wakacyjnych destynacji (według express.co.uk) i najbezpieczniejszy kraj dla kobiet w całej UE (według www.liberation.fr) - nie zastanawiaj się długo!

If you would like to see any of places on my way, check the route or turn on a large map and click the information icon (i) on each country that I am going through - there you will find selected hotels where you can stop with a direct link to their booking page.

Jeżeli chcesz zobaczyć któreś z miejsc na mojej drodze, przejrzyj trasę lub włącz dużą mapę i kliknij ikonkę informacji (i) na każdym kraju przez który jadę - znajdziesz tam wybrane hotele, w których możesz się zatrzymać z bezpośrednim linkiem do ich strony z rezerwacjami.

Follow me!

Śledź mnie!

The journey not the arrival matters.
Podróż, nie przyjazd, się liczy.
— T.S. Eliot —

The Route

Trasa

Bulgaria
Azerbaijan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
India
Nepal
India
Bangladesh
India
Thailand
Cambodia
Indonesia
Australia
South Korea
United States
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Argentina
Portugal
Switzerland
Czech Republic

The Map

Mapa

[EN] Do not hesitate to add me as a friend if you want to. You will find me on Facebook, LinkedIn or VK. Maybe we will meet on the way, who knows! I am constantly looking for good people along the way, who would want to give me a shelter for the night. A piece of a floor or a place to put a tent and an access to water is enough. If you would like to accompany me during my travel in selected countries (dates above) - tell me about it. If you would find some time to show me your town - let me know! Our photo to the Internet is a must!

[PL] Jak chcesz mnie dodać do znajomych, nie wahaj się. Znajdziesz mnie w sieciach Facebook, LinkedIn lub VK. Może spotkamy się po drodze, kto wie! Stale szukam dobrych ludzi na trasie, którzy będą chcieli udzielić mi schronienia na noc. Wystarczy kawałek podłogi lub miejsce, żeby postawić namiot i dostęp do wody. Jeżeli chcesz potowarzyszyć mi w podróży w wybranych krajach (daty powyżej) - powiedz mi o tym. Jeżeli znajdziesz chwilę czasu, żeby pokazać mi swoje miasto - daj znać! Nasze zdjęcie do Internetu to mus!

[EN] Maybe you want to see the flag with your brand on the top of the world? Or maybe with PayPal and 5$ you can help me raise funds for the next adventure.

[PL] Może chcesz zobaczyć flagę z twoją marką na dachu świata? A może masz konto PayPal i 5$ i możesz mi pomóc w zbieraniu funduszy na kolejną przygodę.

Facebook · Google+ · VK · Twitter · Instagram · YouTube · ASK.fm
Copyright © 2018 kosmopolack.life. All rights reserved.