News

Aktualności

Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

United colours of ... cycling 😂 One man - all skin tones. I told you that the sun likes to play rough here ☀️ Jeden człowiek - wszystkie odcienie skóry. Mówiłem wam, że słońce tu lubi się bawić ostro ☀️

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Kobiety to nie manekiny z funkcją inkubacji! 🏴 Dziwny to kraj, w którym troska o nienarodzonych jest większa od tej o już narodzonych. Nie zabieram głosu w tej dyskusji, bo uważam, że jako facet - istota fizycznie nieprzystosowana do bycia w ciąży i karmienia piersią nie mam żadnego prawa do merytorycznego traktowania tej kwestii, a tym bardziej głoszenia sądów, które mogłyby w jakimkolwiek stopniu wpłynąć na stanowienie prawa w tym temacie. Żaden facet nie powinien mieć mocy sprawczej w kwestii zasad odnoszących się do ciąży i macierzyństwa, bez względu na to czy siedzi na Wiejskiej czy na ambonie („Zawsze znajdą się Eskimosi, którzy wypracują dla mieszkańców Konga Belgijskiego wskazówki zachowywania się w czas olbrzymich upałów.” - Stanisław Jerzy Lec). Odniosę się zatem do tego z wyłącznie logicznego punktu widzenia. Skoro państwo przerasta troska o już narodzonych i nadal mamy niedożywione dzieci w przedszkolach i szkołach, opieka medyczna w tych placówkach praktycznie nie istnieje, a dyżury np. stomatologiczne pojawiają się jak UFO (ktoś kiedyś widział ale nie wie czy to było to), załatwienie tej sprawy wydaje się być priorytetem. Załatwienie REALNE, nie statystyczne! Gdy to będzie na poziomie wzorowym, a państwo i kościół będą w stanie już narodzonym chorym dzieciom zapewnić dożywotnie wsparcie w często koszmarnie drogich terpiach (i nie mam tu na myśli jednorazowej jałmużny w wysokości 1000 zł tylko faktyczne pokrycie kosztów opieki nad takimi przypadkami) wtedy przyjdzie czas na formułowanie prawa w zakresie o który toczy się dzisiaj batalia. Tak długo jak długo istnieć muszą fundacje wyręczające państwo w tym, o czym piszę wyżej, żaden państwowy organ (w tym kościół - bo ten, choć nie powinien, regularnie stara się być obecny w polityce) nie ma prawa udawać MATKI! Kropka!

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Because today from 10 in the morning till 7 in the evening I was riding with everything wrapped in plastic bags in the rain so strong that I could actually stand all this time in a car wash and the effect would be the same, catch a morning photo of Thailand waiting for that water from the sky 🌧 Ponieważ dzisiaj od 10 rano do 7 wieczorem jechałem ze wszystkim zawiniętym w plastikowe worki w deszczu tak gęstym, że w zasadzie mógłbym cały dzień stać w myjni samochodowej i efekt byłby ten sam, łapcie poranne zdjęcie Tajlandii czekającej na tą wodę z nieba 🌧

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Today was the day in which I’ve left over 500 km behind me in Thailand (Sungai Kolok - Yala - Hat Yai - Songkhla - Phattalung - Ranot - Pak Phanang - Nakhon Si Thammarat - Sichon) 🚲 Dzisiaj był dzień w którym zostawiłem za sobą w Tajlandii ponad 500 km 🚲

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Tastes like art! Not too famous but unique part of Thailand 🇹🇭 Smakuje jak sztuka! Niezbyt sławna ale unikalna część Tajlandii 🇹🇭

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Yes, this is exactly what you think it is and even has a chapel at the road! Guys, if there will be no medical salvation for your prostate problems I have found last one chance for you. Just come here and pray! 😂 Tak, to jest dokładnie to, co myślicie, że jest i nawet ma swoją kapliczkę przy drodze! Panowie, gdy nie będzie już medycznego ratunku dla waszych problemów z prostatą, znalazłem wam ostatnią szansę. Po prostu przyjedźcie i się pomódlcie! 😂

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

My pilots during today’s ride 🇹🇭 Moi piloci podczas dzisiejszej jazdy 🇹🇭

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Those who prefer to visit only such places in Thailand as Phuket, Phi Phi or Bangkok miss all the real life in here. Today I made 120 km riding through Thai villages on the east coast. Each time I said „Hello!” people replied with the biggest smile you can imagine! 🇹🇭 Ci, którzy preferują odwiedzać w Tajlandii takie miejsca jak Phuket, Phi Phi czy Bangkok, gubią całe prawdziwe życie tutaj. Dzisiaj przejechałem 120 km wioskami Tajów na wschodnim wybrzeżu. Ilekroć mówiłem „Cześć!” ludzie odpowiadali największym uśmiechem jaki możecie sobie wyobrazić! 🇹🇭

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Do you know what works better than a morning coffee? A snake which tries to crawl on your back 🐍 Guys at the other table shouted something like „snack”, but their faces did not mean a snack. I jumped from the white bench as soon as I felt that something is touching me from behind 😂 Wiecie co działa lepiej niż poranna kawa? Wąż próbujący wpełznąć wam na plecy 🐍 Faceci ze stolika obok krzyknęli coś, co brzmiało jak „snack” (ang. „przekąska”) ale ich miny nie wyglądały tak, jakby mieli na myśli przekąskę. Wyskoczyłem z białej ławki jak tylko poczułem, że coś mnie z tyłu dotyka 😂

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Wetlands between Thale Noi and Thale Luang lakes - a lot of buffalos and millions of birds. I was told that this place is a famous bird watching spot 🐃 Mokradła między jeziorami Thale Noi i Thale Luang - mnóstwo bawołów i miliony ptaków. Powiedziano mi, że to słynne miejsce obserwacji ptaków 🐃

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Fishermen villages on my way 🇹🇭 Wioski rybackie na mojej drodze 🇹🇭

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

I love cycling in Thailand. Today only through the countryside - just take a look! Everything is so green! Would you like to know how real Thailand looks like? People in all villages are awesome. I have bought Coca Cola - a bottle of water for free, I have bought a coffee - a bottle of water for free, I have bought a watermelon - a coconut for free. They were giving me something on every stop - literaly! The best about it is that none of them spoke English 🤘🏻 Kocham jechać rowerem przez Tajlandię! Dzisiaj tylko wsie - sami spójrzcie! Wszystko takie zielone! Chcecie wiedzieć jak wygląda prawdziwa Tajlandia? Ludzie na wsi są niesamowici. Kupiłem Coca Colę - dostałem butelkę wody, kupiłem kawę - dostałem butelkę wody, kupiłem arbuza - dostałem kokosa za darmo. Na każdym przystanku coś mi dawali - dosłownie! Najlepsze w tym jest to, że nikt z nich nie mówił po angielsku 🤘🏻

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Snapshots from today’s road. I must tell you that the sun has no mercy in Thailand ☀️ Migawki z dzisiejszej trasy. Muszę wam powiedzieć, że słońce w Tajlandii nie zna litości ☀️

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

The life on a bicycle is a bit easier sometimes. The first invitation for an ice cold cup of water on my way in Thailand I’ve received from policemen in Songkhla. Thank you! 🤘🏻 Życie na rowerze jest nieco lżejsze czasem. Pierwsze zaproszenie na filiżankę lodowatej wody na mojej trasie przez Tajlandię dostałem od policjantów w mieście Songkhla. Dzięki! 🤘🏻

· More · Więcej


Story

Opowieść

- 01 -

Ukraina. Po polsku.

"Zaczęło się fuksem, bo dotarłem na przejście graniczne Hrebenne - Rawa Ruska, gdzie ruch indywidualny nie działa i przepuszczane są wyłącznie pojazdy z silnikiem. Mimo elektrycznego wsparcia w rowerze mój jednoślad się nie kwalifikował. Polska strona mnie wypuściła bez żadnych problemów ostrzegając, że być może będę musiał zaraz wracać i robić kolejne podejście w Medyce." Czytaj całość ...

- 02 -

Mołdawia. Falstart.

"Mołdawię zacząłem falstartem. Na granicy w Mamałydze pojawiłem się parę minut po godzinie 20:00 i okazało się, że z przejazdem muszę czekać do rana, bo ta granica pracuje trybem 08:00-20:00. Co w takim wypadku robisz? Teren wokół to obszar przygraniczny, po krzakach zbytnio się chodzić nie da, wszędzie budynki z wysokimi płotami, nieco głębiej graniczna rzeka Prut." Czytaj całość ...

- 03 -

Rumunia. Gdzie ci Cyganie?

 

- 04 -

Mołdawia. Jak tu spokojnie.

"Zielono mi! Mołdawia w drugiej odsłonie zaprezentowała się niezwykle spokojnie. Wjechałem do niej z Rumunii przez przejście graniczne w miejscowości Albita, po czym za punktem kontrolnym w Leuseni ruszyłem na północ - w sumie nie wiem czemu - nie była to najkrótsza droga do Kiszyniowa. Noc zastała mnie w odległości około 40 km od granicy w okolicach miejscowości Cristesti." Czytaj całość ...

- 05 -

Szeryf. Kraina Lenina.

"Jest takie miejsce na mapie Europy, które oficjalnie nie istnieje ... ale jest. Mam tu na myśli “państwo” nad Dniestrem - Naddniestrze Pridniestrowiem zwane - owiany złą sławą pas ziemi będący częścią Mołdawii. Nie taki wilk straszny ale o tym zaraz. Dlaczego oficjalnie go nie ma? Bo, jak możemy przeczytać w licznych publikacjach, gdy Mołdawia w 1990 roku odłączyła się od Związku Radzieckiego, Naddniestrze postanowiło w nim zostać." Czytaj całość ...

- 06 -

Ukraina. Chrzest bojowy.

"Kuchurhan - witamy na Ukrainie! Kolejna granica, którą przejechałem prawie na machnięcie ręką, z rozpędu przekraczając ją po chwilowo zamkniętej części przejścia. Straż graniczna bardzo uprzejmie pokazała mi miejsce w które powinienem się udać ale widząc niemałą kolejkę i mój majdan panowie zawołali mnie do siebie, zapytali skąd jestem i pieczątka do paszportu wpadła prawie niepostrzeżenie." Czytaj całość ...

- 07 -

Rumunia. James Bond.

 

- 08 -

Bułgaria. Nie odpuszczaj.

"Droga przez Bułgarię była króciutka. Od Vama Veche do Warny jest około 150 kilometrów gdy trzymasz się linii morza, trasą niecałe 110. Trzymałem się morza, bo je uwielbiam. Gdyby nie wielki maszt z flagą, nigdy bym nie zauważył, że już jestem w Bułgarii. Straż graniczna w Rumunii pożegnała mnie machnięciem ręki i coś, co było granicą, przejechałem z rozpędu." Czytaj całość ...

- 09 -

Aye, aye, captain!

 

- 10 -

Gruzja. Miś w lesie.

"Witamy w Gruzji! Tak brzmiało najbardziej sympatyczne powitanie jakie dotychczas miałem na trasie. Pani celnik wbiła pieczątkę do paszportu i mógłbym już zaczynać gruzińską przygodę, niestety statek z redy do portu wszedł w środku nocy więc poprosiłem o możliwość zejścia z pokładu rano. Nie było problemu. Zresztą żeby wyładować rower, musiałem poczekać na rozpakowanie całego piętra ciężarówek." Czytaj całość ...

- 11 -

Azerbejdżan. Kraina ognia.

 

- 12 -

Największe jezioro świata!

 

- 13 -

Kazachstan. Pułapka umysłu.

 

- 14 -

Kirgistan. Góry w niebie.

 

- 15 -

Afganistan. Lepiej nie.

"Jestem w Kirgistanie. Krótka rozmowa z kolegą, który aktualnie jest na służbie w kontyngencie amerykańskim w Afganistanie. Umówiliśmy się, że jak będę blisko, to się odezwę. Jak sytuacja? Można jechać czy lepiej nie? - pytam. Wjechać pewnie by ci się udało ale jak cię spotka nasz patrol na autostradzie, to cię odstawią na granicę, którą wjechałeś. To nie motor, nie możesz się ukryć." Czytaj całość ...

- 16 -

Indie. Raz wystarczy.

 

- 17 -

Nepal. Szukamy tygrysa.

 

- 18 -

Łatwo być nie może!

"Na hasło, że zmieniam plan jazdy przez Bangladesz na Assam w Indiach kilka osób zareagowało z entuzjazmem. Zresztą ponoć droga przez Assam, to jedna z najładniejszych tras w Indiach - po jej obu stronach park narodowy i słonie na ogromnej równinie, mnóstwo słoni. Powiedział mi o tym znajomy, który ponad 20 lat pracował w straży granicznej właśnie w tamtym rejonie." Czytaj całość ...

- 19 -

Malezja. Jak w domu!

 

- 20 -

Singapur. Truman Show.

 

- 21 -

Tajlandia. Pysznie, tanio, gorąco!

 

Partners

Partnerzy

[EN] Extreme adventures require the most reliable company and almost everythingproof equipment. Are you going somewhere? Check offer of my partners. For this trip I have invited those whom I consider the best of the best on the market.

[PL] Ekstremalne przygody wymagają najbardziej niezawodnego towarzystwa i niemal wszystkoodpornego sprzętu. Wybierasz się gdzieś? Sprawdź ofertę moich partnerów. Do tej podróży zaprosiłem tych, których uważam za najlepszych z najlepszych na rynku.

Poland.pl
[EN] Thanks to the cooperation with Marketing Office of the you will hear from me from time to time on the main polish web site - www.poland.pl!
[PL] Dzięki współpracy z Biurem Marketingu Ministerstwa Spraw Zagranicznych usłyszysz o mnie od czasu do czasu na głównej polskiej stronie - www.poland.pl!
Casio G-Shock
[EN] The time on the way is measured by the only everythingproof watch brand - . Pick one for your adventure - on the land, out at sea, in the sky!
[PL] Czas na trasie jest mierzony przez jedyną wszystkoodporną markę zegarków - G-Shock. Zabierz jeden na swoją przygodę - na lądzie, na morzu, w powietrzu!
Geobike
[EN] The first electric bicycle to make a 50000 kilometers journey around the world - . I do really like these models - , and . What do you think?
[PL] Pierwszy elektryczny rower w 50000 kilometrowej podróży dookoła świata - polski rower. Bardzo podobają mi się te modele - , i . Co ty na to?
Join me!
[EN] Do you have a product to show? Would you like to join me on that journey? Still more than 30000 km and 35 countries ahead.
[PL] Masz produkt do pokazania? Chcesz dołączyć do mnie na tej wyprawie? Wciąż ponad 30000 km i 35 krajów przede mną. Daj znać!

Media patronage

Patronat medialny

Supporting partners

Partnerzy wspierający

Photos

Zdjęcia

Videos

Filmy

Hello Thailand!
15.02.2018 22:23

12000 km in my legs. Alone around the world on a bicycle. Now Thailand 🇹🇭 See you on my way! 🤘🏻 12000 km w nogach. Samotnie rowerem dookoła świata. Teraz Tajlandia 🇹🇭 Do zobaczenia na trasie! 🤘🏻

Invitation!
08.02.2018 14:41

What’s you plan for holidays? Maybe you’d like to join me? Three countries - Thailand, Cambodia, Vietnam and 850 kilometers (two weeks, three weekends) on a bicycle (50 km a day). Start - Bangkok, stop - Sajgon. Do you want to? Write to me! We start in February🤘🏻

Events

Wydarzenia

Hints

Wskazówki

 1. General information about the countries you will visit, about their history, culture can be found in Wikipedia - it is a very convenient source of knowledge.
 2. Technical issues, information about visas, warnings can be found on pages of diplomatic missions in you country - a very useful site in Poland is Polak za granicą run by the Ministry of Foreign Affairs.
 3. To avoid suprises get an insurance. I could not find a satisfactory one in Poland - all were expensive and sums were rather funny. Visit World Nomads or Seven Corners if you want something serious!
 4. To check mobile networks availability on your way visit OpenSignal.
 5. WiFi Map application will help you find free hotspots around the globe.
 6. Before you go check prices in your destination - Numbeo will help you with it. If you like numbers, you may also check NationMaster.
 7. You will find almost every route in Google Maps or Google Earth.
 8. Set up an account on Couchsurfing if you would like to hang out with people from all over the world who may sometimes help you on your way.
 9. If you need an inexpensive place to stay for the night - visit hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com or gomio.com.
 10. If you travel from one country to another it is good to check other connections than flights. Travelling by ferries made my transportation costs 80% cheaper than a plane on some parts of this trip.
 11. If you travel with a bicycle or any other sport equipment - visit this page!
 12. If you travel with a compass mind the magnetic declination.
 13. On Language Learning page you will find useful words and phrases in every language.
 14. If you are interested in fauna and flora of the concerned region - I recommend such pages as Map of Life, The Animal Files or WWF.
 15. Sometimes it is good to check the global map of wind, weather and ocean conditions.
 16. If you want to see my country - one of the safest holiday destinantions (according to express.co.uk) and the safest one in the whole EU for women (according to www.liberation.fr) - do not think twice!
 1. Ogólne informacje o krajach do których się wybierasz, o ich historii, kulturze znajdziesz w Wikipedii - to bardzo wygodne źródło wiedzy.
 2. Sprawy techniczne, informacje o wizach, ostrzeżenia znajdziesz na stronach placówek dyplomatycznych w swoim kraju - w Polsce bardzo użyteczną strona jest Polak za granicą prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 3. By uniknąć niespodzianek kup ubezpieczenie. Nie znalazłem satysfakcjonującego w Polsce - wszystkie drogie, a sumy raczej śmieszne. Zerknij na World Nomads lub Seven Corners jak potrzebujesz czegoś na poważnie!
 4. W celu sprawdzenia dostępności sieci komórkowych po drodze zajrzyj na OpenSignal.
 5. Aplikacja WiFi Map pomoże Ci znaleźć darmowe hotspoty na całym świecie.
 6. Zanim pojedziesz sprawdź ceny w miejscu do którego się wybierasz - Numbeo ci w tym pomoże. Jak lubisz cyferki, możesz też zajrzeć na NationMaster.
 7. Prawie każdą trasę znajdziesz w Mapach Google lub Google Earth.
 8. Załóż konto na Couchsurfing gdy chcesz spotykać ludzi z całego świata, którzy czasem mogą pomóc Ci po drodze.
 9. Jeżeli potrzebujesz niedrogiego miejsca by zatrzymać się na noc - odwiedź hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com lub gomio.com.
 10. Jeżeli przemieszczasz się między krajami, dobrze jest sprawdzić połączenia inne niż lotnicze. Przeprawy promowe są o 80% tańsze na niektórych odcinkach mojej trasy niż samolot.
 11. Jeżeli podróżujesz z rowerem lub z innym sportowym sprzętem - odwiedź tę stronę!
 12. Jeżeli podróżujesz z kompasem miej na uwadze deklinację magnetyczną.
 13. Na stronie Language Learning znajdziesz przydatne słówka i zwroty w każdym języku.
 14. Jeżeli interesuje cię fauna i flora danego regionu - polecam takie strony jak Map of Life, The Animal Files lub WWF.
 15. Czasem dobrze jest zerknąć na globalną mapę wiatów, pogody i stanu oceanów.
 16. Jeżeli chcesz zobaczyć mój kraj - jedną z najbardziej bezpiecznych wakacyjnych destynacji (według express.co.uk) i najbezpieczniejszy kraj dla kobiet w całej UE (według www.liberation.fr) - nie zastanawiaj się długo!

If you would like to see any of places on my way, check the route or turn on a large map and click the information icon (i) on each country that I am going through - there you will find selected hotels where you can stop with a direct link to their booking page.

Jeżeli chcesz zobaczyć któreś z miejsc na mojej drodze, przejrzyj trasę lub włącz dużą mapę i kliknij ikonkę informacji (i) na każdym kraju przez który jadę - znajdziesz tam wybrane hotele, w których możesz się zatrzymać z bezpośrednim linkiem do ich strony z rezerwacjami.

Follow me!

Śledź mnie!

To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.
Podróżować, to odkrywać, że wszyscy się mylą co do innych krajów.
— Aldous Huxley —

The Route

Trasa

Bulgaria
Azerbaijan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
India
Nepal
India
Bangladesh
India
Thailand
Cambodia
Indonesia
Australia
South Korea
United States
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Argentina
Portugal
Switzerland
Czech Republic

The Map

Mapa

[EN] Do not hesitate to add me as a friend if you want to. You will find me on Facebook, LinkedIn or VK. Maybe we will meet on the way, who knows! I am constantly looking for good people along the way, who would want to give me a shelter for the night. A piece of a floor or a place to put a tent and an access to water is enough. If you would like to accompany me during my travel in selected countries (dates above) - tell me about it. If you would find some time to show me your town - let me know! Our photo to the Internet is a must!

[PL] Jak chcesz mnie dodać do znajomych, nie wahaj się. Znajdziesz mnie w sieciach Facebook, LinkedIn lub VK. Może spotkamy się po drodze, kto wie! Stale szukam dobrych ludzi na trasie, którzy będą chcieli udzielić mi schronienia na noc. Wystarczy kawałek podłogi lub miejsce, żeby postawić namiot i dostęp do wody. Jeżeli chcesz potowarzyszyć mi w podróży w wybranych krajach (daty powyżej) - powiedz mi o tym. Jeżeli znajdziesz chwilę czasu, żeby pokazać mi swoje miasto - daj znać! Nasze zdjęcie do Internetu to mus!

[EN] Maybe you want to see the flag with your brand on the top of the world? Or maybe with PayPal and 5$ you can help me raise funds for the next adventure.

[PL] Może chcesz zobaczyć flagę z twoją marką na dachu świata? A może masz konto PayPal i 5$ i możesz mi pomóc w zbieraniu funduszy na kolejną przygodę.

Facebook · Google+ · VK · Twitter · Instagram · YouTube · ASK.fm
Copyright © 2018 kosmopolack.life. All rights reserved.